تست فرافکن

تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T

دانلود کارگاه های یک فراکاو:

++ کارگاه آموزشی درمان مشکلات جنسی (سکس تراپی)

++ دانلود کارگاه مشاوره ازدواج و خانواده

++ دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

++ دانلود دوره کاربردی درمان اختلالات اضطرابی

++ دوره تکمیلی درمان شناختی رفتاری اختلالات روانی

++ دانلود دوره درمان اختلالات روانی با رویکرد شناختی رفتاری – CBT :

++ دانلود دوره کاملا کاربردی درمان مشکلات جنسی زوجین و زوج درمانی

++ دانلود کارگاه بازی درمانی play therapy

===========================================

این یک تست روانشناسی است، و زیرمجموعه آزمون های فرافکن با نام T.A.T می باشد.  ما می خواهیم داستانی که با دیدن این تصویر در ذهن شما شکل می گیرد را در یک فراکاو درج نمایید. کلیه داستانک ها شما قابل تحلیل روانی می باشند و می تواند گوشه ای از شخصیت شما را برایتان روشن کند. توصیه می کنیم که حتما مدت زمان را از زمانی که عکس را می بینید تا داستان را تمام می کنید، برای ما بنویسید.

از همه عزیزان درخواست داریم که اولین افکاری که با دیدن این تصویر می بینید را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید.

پرسشنامه فرافکن

——-   توضیح بیشتر درباره آزمون T.A.T  ———

آزمون T.A.T در سال ۱۹۳۵ توسط کریستینا مرگان (Christina Morgan) و هنری مورای (Henry Murray) روان‌پزشکان آمریکایی تهیه شده است. مواد این آزمون شامل ۳۰ تصویر است که به گروه‌های ده‌تایی تقسیم می‌شوند. معنا و مفهوم این تصاویر مبهم بوده، با شرایطی به آزمایش شونده معرفی می‌شوند و از او می‌خواهند تا داستانی درباره هر یک از آن‌ها بیان کند. بعضی از کارت‌ها به کودکان، برخی به زنان و پاره‌ای دیگر به مردان اختصاص دارد.
آزمون اندریافت موضوع، بر این فرضیه مبتنی است که آزمودنی خود را با قهرمان اصلی داستانی که می‌سازد همانند می‌کند…

آزمون اندریافت موضوع (TAT) یک روش فرافکنی است که شامل تعدادی تصویر است و در آن از آزمودنی خواسته می شود درباره آنچه که فکر می کند در هر تصویر رخ می دهد داستانی بسازد. موری آزمون TAT را به صورت زیر توصیف می کند: روشی که برخی از سایق ها، هیجان ها، احساسات، عقده ها و تعارض های بارز شخصیت را برای تفسیرکننده تعلیم دیده آشکار می سازد. ارزش این آزمون به ویژه در این است که گرایش های اساسی و بازداری شده ای را منعکس می کند که آزمودنی به دلیل عدم تمایل به افشای آنها یا به سبب ناهشیاری نسبت به این گرایش ها نمی تواند به آنها اعتراف کند.

این آزمون با نقاشی های فرافکنی یا آزمون های از نوع لکه جوهر مانند آزمون رورشاخ یا هولترمن تفاوت دارد. زیرا کارت های TATمحرک ساخت دارتری ارائه می دهند و مستلزم پاسخ های کلامی سازمان یافته تر و پیچیده تری هستند علاوه بر این TAT بیشتر به روش های تفسیر کیفی استوار است و به جای ساخت زیربنایی اساسی شخصیت، ویژگی های اینجا و اکنون موقعیت های زندگی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.

TAT از ابتدای تدوین تاکنون یکی از آزمون های روانی بوده است که در بررسی های بالینی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و برای تدوین بسیاری از متون مشابه الگو واقع شده است. آزمون TAT از ۲۰ کارت با تصویرهای مبهم تشکیل شده است به آزمودنی راهنمایی می شود که درباره هر تصویر داستانی بسازد و در این داستان درباره آنچه که هم اکنون می گذرد افکار و احساسات قهرمانان آنان، رویدادهایی که وضعیت فعلی را موجب شده اند و نتایج پایانی داستان توضیح دهد. کوشش برای شناخت افراد بر اساس تفسیرهایی که از جهان خود به عمل می آورند تاریخی طولانی و اغلب قابل احترام دارد تفسیر نقاشی ها (و به طور کلی آزمون فرافکنی) عمدتا به نظریه روان تحلیل گری مبتنی است.

یکی از فرض های اساسی این شیوه آن است که بسیاری از جنبه های مهم شخصیت از طریق خودسنجی هوشیارانه به دست نمی آید و لذا پرسشنامه ها برای این منظور ارزش محدودی دارند. برای به دست آوردن تصویر دقیق از جهان درونی شخص باید راهی انتخاب شود که از تفاوت ها و دفاع های ناهشیار پیشگیری شود. بنابراین از دیدگاه روان تحلیل گری یک رویکرد غیرمستقیم مانند استفاده از نقاشی های فرافکنی امری اساسی است. نقاشی های فرافکنی فنون بیانی هستند زیرا جنبه هایی از خصایص شخص را هنگامی که به گونه ای از فعالیت می پردازند نشان می دهند. نمونه های دیگری از متون بیانی عبارتند از تفسیر بازی نقش، نمایش، بازی کودکان یا فهم معنای پنهان لطیفه گویی ها. به طور کلی در کاربرد فنون بیانی فرافکنی، رویکردهای بسیار گوناگونی وجود دارند که نقاشی های فرافکنی از آن جمله اند. بعضی از متخصصان بالینی از آزمودنی می خواهند که صرفا تصویر یک آدم بکشد در صورتی که دیگر متخصصان بالینی ممکن است از او بخواهند که تصویری از جنس مخالف، یک خانه و یک درخت را نیز ترسیم کند و درباره آنچه که کشیده است داستانی بسازد و یا از رنگ یا مداد رنگی استفاده کند.

روش اجرا و تفسیر آزمون
در اجرای آزمون، به آزمودنی می‌گویند «من چند تصویر به شما نشان می‌دهم. می‌خواهم درباره هر تصویر داستانی برایم بگویی. به من بگو چه رویدادهایی این داستان را به وجود آورده، هم اکنون چه چیزی در داستان اتفاق افتاده است، قهرمانان داستان چه فکر می‌کنند و چه احساسی دارند و سرانجام داستان چه خواهد شد؟». نیز به آزمودنی گفته می‌شود که برای گفتن داستان هر کارت تقریبا ۵ دقیقه فرصت دارد. در طرح اولیه آزمون، ۲۰ کارت در دو جلسه یک ساعتی(در هر جلسه ۱۰ کارت) اجرا می‌شد. اما در عمل، معمولا در مورد هر آزمودنی ۱۰ تا ۱۲ کارت اجرا می‌شود.

آزمایش‌کننده باید تمام گفته‌های آزمودنی را کلمه به کلمه یادداشت کند. آزمایش‌کننده لازم است زمان واکنش آزمودنی(فاصله زمانی بین ارایه کارت به آزمودنی و نخستین پاسخ وی) را نیز اندازه‌گیری و ثبت کند. از روی زمان واکنش می‌توان مشخص کرد که آزمودنی در کدام یک از کارت‌ها مشکل داشته است. چون هر کارت برای فراخوانی موضوع‌ها، نیازها و تعارض‌های خاص خود طراحی شده است. زمان واکنش طولانی و غیرعادی ممکن است بیان‌گر مساله خاصی باشد. آزمایش‌کننده ماهر، از داستان‌ها، نیازها، هیجان‌ها، احساسات، عقده‌ها، تعارض‌ها و فشارهای بیرونی آزمودنی که او را آزار می­دهند، اطلاعاتی به دست می‌آورد.

در مورد آزمون T.A.T نظام‌های نمره‌گذاری و تفاسیر گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو گروه تفسیر کمی و کیفی طبقه‌بندی کرد. تفسیر کمی آزمون، کمتر مورد پذیرش عام قرار گرفته است. به سبب پیچیدگی و وقت‌گیر بودن روش‌های کمی تفسیر آزمون، اغلب روان‌شناسانی که T.A.T را به کار می‌برند روش تفسیر کیفی را ترجیح می‌دهند. تقریبا در همه روش‌های تفسیر آزمون، قهرمانان، نیازها، فشارهای محیطی، موضوع‌ها و نتایج مورد توجه قرار می‌گیرند.

قهرمان، چهره‌ای در داستان است که ظاهرا آزمودنی با وی همانندسازی می‌کند. چهره‌ای که به گوینده داستان شباهت بیشتری دارد، به عنوان قهرمان در نظر گرفته می‌شود. انگیزه‌ها و نیازهای قهرمان اهمیت خاصی دارند. در بیشتر روش‌های تفسیر از جمله در تفسیر ارایه شده توسط موری، شدت، تداوم و فراوانی هر یک از نیازها به عنوان شاخص‌هایی برای اهمیت داشتن و مربوط بودن نیازها در نظر گرفته می‌شوند. اصطلاح “فشار خارجی” در تفسیر T.A.T، به نیروهای محیطی که در ارضای نیازها مشکل ایجاد می‌کنند یا ارضای نیازها را تسهیل می‌کنند گفته می‌شود. برای تعیین اهمیت نسبی این نیروها باید به عواملی مانند فراوانی، شدت و تداوم توجه شود. به نظر بعضی از متخصصان، قسمتی از پاسخ‌ها یا نشانه‌ها در آزمون T.A.T نشان‌گر برخی اختلال‌های روانی است. به عنوان مثال؛ کندی یا درنگ طولانی در پاسخ دادن به تصاویر ممکن است نشانه افسردگی باشد.
این‌که آزمودنی‌های مختلف به یک تصویر پاسخ‌های متفاوت می‌دهند نشانه ارزش بالقوه آزمون T.A.T برای شناخت خصایص شخصیتی است.

::: پیشنهاد می کنیم مطالب تازه زیر را نیز بخوانید ::::

[archives limit=10]

195 دیدگاه دربارهٔ «تست روانشناسی – در این تصویر چه می بینید؟ – T.A.T»

  1. هومن اسماعيليان

   داستان حسرت .
   زن، عشق مرد رو بعد از مرگ اون درك كرد .
   مرد در تنهايى و عشق خودش در اتاقى كه يك تخت داره و اين نشان دهنده اينكه مرد با هيچ كس همخواب نشد به خاطر عشقش جان داد و زن زمانى كه تصميم ميگيره ،عشق مرد رو پاسخ بده كار از كاز گذشته بود .
   و زن در حسرت چنان عشقى بايد بسوزد .

  2. درنگاه اول زنی که از همسرش رنجیده. و کمی بعد فکر اینکه همسر فوت کرده به ذهنم رسید,وکمی بعد انگار زن میخاد بره بخوابه و خسته ست

 1. زنی که مطلقه است و با یه مردی که خیلی هم دوستش نداشته رابطه جنسی برقرار کرده مرده الان عین خرس گرفته خوابیده ولی زنه بخاطر اینکارش دچار افسردگی شده و گریه میکنه که چرا با این مرد سکس داشته ، اخرش خانمه توبه میکنه که دیگه اینکارو تکرار نکنه ولی احتمالن بازم اینکارو بکنه چون زن جوونی هست و نیاز شدیدی به همدم داره!

  فکر کنم بس باشه داستانم

 2. سلام
  در نگاه اول تصور زنى رو كردم كه وقتى ميره تا به همسر بيمارش سر بزنه متوجه ميشه كه فوت كرده و داره گريه ميكنه .

 3. مرده رفته مشروب خورده بعد از خودش بیخود شده به زنش خیانت کرده حالا هم خسته و مست امده افتاده سر تخت و خوابیده زنه هم اینو میدونه وچون میدونه که بزودی باید از اون زندگی دل بکنه ناراحته . در کل بدبختی زن ایرانی رو نشان میده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!در اولین نگاه ظرف چند ثانیه اینو نوشتم

  1. به نظر من مرد مرد مستی رو نشون میده که احساسات اون خانوم حالا هر نسبتی که دارن رو نادیده می گیره و اون زن جایی میون سایه ها و تیرگی ها اشک می ریزه بدون اینکه یاوری داشته باشه و با اینحال از اونجا دور میشه چون نمی خواد ضعف و ناراحتی اش رو کسی ببینه

 4. در نگاه اول زنی را دیدم که با مرگ شوهرش مواجه شده است ابتدا دقتی به این اینکه جسد آغشته به خون است یا خیر،نکردم ولی در لحظه اول قتل به ذهنم رسید.
  تصویر غمگینی است.

 5. زن جوان بخاطر بیماری پدرش ک مدتی است دربستربیماری میباشد،ناراحت است و ازدرمان وی ناامیدشده است و گریه میکند.

 6. اين دو نفر باهم نسبت زن و شوهري ندارن. يعني يا دوست دخترش هست يا هم كار و دوست معمولي. وقتي اومده خونه ي پسر، ميبينه كه كسي اون و كشته. (البته حتما درم باز گذاشته بوده ديگه (؛ ) بعدا دختر با اون صحنه روبه رو ميشه و… مثل عكس ميشه حال و احوالش

  1. ی زنی ک از بی توجهی شوهرش نسبت به خودش رنج میبرد چون زنه خیلی لباس شیکی داره مرده هم از بیرون اومده یک راست رفته خوابیده چون حتی کت شم درنیاورده

 7. حال همسر این خانم خیلی بده و زمان مرگش نزدیک شده خانمه به خاطر این قضیه خیلی ناراحته و داره گریه میکنه

 8. به نظر من مردی که بر روی تخت خوابیده نقش آدمی را دارد که زیاد به همسر خود توجهی ندارد وهمسرش از این موضوع زیاد ناراحت است .

 9. شوهرش بیماره اما با این حال تنهاش نذاشته بوده و کنارش خوابیده بوده و بهش امید داده که که عزیزم حتما خوب میشی بعدش بلند شده که بره براشوهرش شربتی چیزی بیاره اما نتونسته بخاطر حال مریض شوهرش طاقت بیاره و زده زیر گریه اما در سکوت و آرام گریه میکنه که شوهرش متوجه نشه و امیدش رو از دست نده

 10. مرد مست و خسته از یک رابطه که به زور و جبر به همسرش تحمیل کرده است روی تخت خوابیده است . زن تنها به این دلیل هم آغوشی را قبول کرده تا بلکه در بهبود زندگیشان تاثیر داشته باشد ولی از این وضعیت زورگویانه و آزاردهنده ناراحت وگریان و به فکر چاره است.زنی بیچاره…
  زمان حدود 10 دقیقه

 11. زنی که فکر میکرده کنار شوهرش بوده همیشه و سختی ها رو بخاطرش تحمل کرده، اما میبینه شوهرش کنار یک دختر جوون و زیبا خوابیده ، در حالیکه از شدت استفاده از الکل و … بیهوش شده. متوجه شده که بجای همسر، برای شوهرش مثل مادر بوده. در حقیقت با واقعیت روبرو شده.

 12. در نگاه اول مردی که به خواب رفته و زن از این قضیه ناراحته شاید چون قرار نبوده بخوابه. و کمی بعد از حالت خوابیدن مرد فکر کردم شاید مرده و زن به این خاطر در حال گریستن هست البته هیچ احساسی در مورد نوع رابطه شون ندارم یعنی ممکنه زن و شوهر، هم خانه یا دوست و … باشند.

 13. خانمی را می بینم که ناراحت است و دارد گریه می کند و شوهرش هم ناراحت و عصبی روی تخت خوابیده است .
  انگار صحنه ی بعد از یک مشاجره است .

 14. زنی که احساس میکنه شوهرش رو دوست نداره و شب قبل از این با هم سکس داشتن، و شبهای قبل اما زن هر روز که از خواب بیدار شه حس خوبی نسبت به شوهرش نداره دوستش نداره و حرف مشترکی بینشون نیست که هر دو طرف ازش لذت ببرن و همچنین زن نسبت به مرد تعهد اخلاقی نداره و شاید دلیل ناراحتی اش همین هم باشه . شاید فکر میکنه بهتر بود ازدواج نمیکرد یا حالا حداقل تعهد داشته باشه به شوهرش. زن دوست داره خوب و پاک زندگی کنه اما نمیدونه چطور؟ راهش رو گم کرده

 15. زنی که احساس میکنه شوهرش رو دوست نداره و شب قبل از این با هم سکس داشتن، و شبهای قبل اما زن هر روز که از خواب بیدار شه حس خوبی نسبت به شوهرش نداره دوستش نداره و حرف مشترکی بینشون نیست که هر دو طرف ازش لذت ببرن و همچنین زن نسبت به مرد تعهد اخلاقی نداره و شاید دلیل ناراحتی اش همین هم باشه . شاید فکر میکنه بهتر بود ازدواج نمیکرد یا حالا حداقل تعهد داشته باشه به شوهرش. زن دوست داره خوب و پاک زندگی کنه اما نمیدونه چطور؟ راهش رو گم کرده
  در چند لحظه اول این ها به ذهن من رسید

 16. به نظرم دوره ی آزمون های فرافکن به سر اومده!
  از روزیکه این آزمون و سایر آزمون های مشابه، وارد علم روانشناسی شد، همیشه این سوال مد نظر روانشناسان بود که آیا این آزمون ها ار اعتبار کافی برخوردار هستند یا خیر؟
  متاسفانه باید گفت اعتبار این آزمون ها پایین هست، در نتیجه نمیشه به اون اعتماد کرد.
  بماند که برای تفسیر همین آزمون نه چندن دقیق، باید دوره های آموزشی زیادی رو گذروند.
  الان آزمون هایی تهیه شده که به راحتی میشه مشکل فرد رو تشخیص داد و نیازی نیست تا به درون آدما وارد بشیم.

 17. زن ياد غرزدن ها و توقعات زيادي كه از شوهرش داشت افتاد و حالا كه شوهرش را در بستر بيماري لا علاج مي بيند بسيار غمگين و پشيمان است.

 18. با دیدن این عکس یه لحظه خودم رو با زنی مقایسه کردم که همسری داره که فقط میخوابه و به خواسته های زنش توجه نداره و زن غمگین و افسرده ار شانس خود و نا امید اتاق رو ترک می کنه

 19. من تصور می کنم زن تموم طول روز برای زیبا شدن خود تلاش کرده تا شب شوهرش رو غافلگیر کنه ولی مرد به دلیل مست بودن بی توجه به همسرش خوابیده و زن خودش رو تحقیر شده می بینه و افسوس می خوره بابت سادگی و محبتی که درونش هست و همسرش با تموم وجود نادیده می گیره

 20. با سلام
  با تشكر از ايميل هاي جالبتان .در عكس مربوطه، خانمي را ميبينم كه همسر او بيمار است و شايد در حال مرگ! او از اين واقعه بسيار غمگين است و سعي ميكند همسرش اشك هاي او را نبيند. پس براي گريه بيرون مي رود.
  متشكرم
  شيرين

 21. Salam man zamani k axo didam in hess bem dast dad: khanomi dar hale gerye kardan hastesh va dalile geryash ham az dast dadane hamsaresh hast.
  Hamon lahze in hesso dashtam va zamane besyar kami bod

 22. زنی که همسر خود را از دست داده و از ناراحتی و رنج به گریه افتاده…از اتاق بیرون آمده….احنمالا مرد زخمی بوده و از خونریزی مرده…چون پیرهنش بالا زده شده…مدت زمان ۵دقیقه..

 23. زن صبح از خواب بیدار شده و نور زیاد چشماشو اذیت کرده و خواب آلوده و داره با دستش صورتشو رو می ماله

 24. من دو داستان به ذهنم رسید اینکه مردی مرده یا بیماره و همسرش براش گریه میکنه ولی وقتی دقت کردم این داستان بهتر بود براش …اینکه مردی مست به خونه برگشته خیلی دیر وقتی همسرش میره پیشش متوجه میشه که مرد اون شب رو پیش زن دیگه ای بوده و در همون حال در حال ترک کردن همسرش هست و از این حال به گریه افتاده و بسیار شکست خورده و ناراحته
  کل مدت زمان صرف شده برای طرح داستان 3-4 دقیقه

 25. من در مورد اين تصوير دو چيز به ذهنم اومد اولي اين بود كه اين زنه شوهرشو كشته و خيلي ناراحته . دوميشم اين بود كه مورد بي توجهي شوهرش واقع شده و از دست شوهرش يا هر كسي كه باهاش رابطه جنسي دارشته ناراحته يعني به نظر پشيمون مياد

 26. چند دقیقه پیش شوهرش امد خانه. مثل همیشه هیچ چیزی غیر عادی نبود هنوز لباسهاشو در نیاورده بود که گفت حالش خوب نیست و این زن بردش تا دراز بکشه اما حالا شوهرش مرده و این زن پر شده از احساس بدبختی و غم و حتی نمی دونه تا یکه دقیقه بعد باید چه کار کنه
  مدت زمان تقریبا 1 دقیقه

 27. منم 2داستان به ذهنم خطورکرد 1-زنی رو می بینم که همسرش با بیماری سختی دست وپنجه نرم میکنه و زن که عاشقانه همسرشو دوست داره و هرکاری برای بهبودی اون کرده الان دیگه تحملشو از دست داده و بسیار ناراحته و…. اما پایان داستان به خوبی پیش میره و شوهرش سلامتیشو بدست میاره و دومی اینکه اصلاً داستان خاصی نداره زن به شدت خوابش میاد و اومده چراغو خاموش کنه
  3دقیقه طول کشید

 28. زنی که همسرش رو به موت است و تنها و اندوهناک به اتاق کناری می رود تا همسرش اشکهایش را نبیند. در نگاه اول و در کمتراز یک به ذهنم رسید و آن را نوشتم.

 29. این یک زن جون اولین رابطه جنسی رو داشته با این مرد اما از طرف این پسر به دفعات طرد شده

  الان هم می دونه بازم طرد میشه اما می دونه که باز هم اگر این مرد بخواد همه کار واسش میکنه
  این مرد و خیلی دوس داره اما این مرد عاشق کسی دیگس و چون نمی تونه با اون باشه این دختر رو از رو ناچاری قبول میکنه در نهایت هم میمیره بخاطر سواستفاده از مواد مخدر و آور دوز میکنه میمیره

 30. zanio neshoon mide ke ehtemakan az bi eatenayie shoharesh dar zendegi ranj mibare
  oona faqat baham zire ye saqf zendegi mikaedan,ama eshghi beineshoon nabode va yahtamel sexeshoon ham bedoonw jazabiat boode va in vase zane kheili azab avare

 31. این تصویر یه زن ومردی رو نشان میدهد که زنه بخاطر بیماری شوهرش ناراحت و غمگین است ولی وقتی در کنارش نشسته خودش را خوشحال نشان میدهد تا شوهرش نگران نشود ولی در تنهایی خودش گریه می کند و برای سلامتی اش دعا می کند.

 32. زنی که برای مدت طولانی پرستاری شوهر بیمارش را می کرده به بالین شوهرش می رود و او را مرده می یابد غم و اندوهی که ناشی از دریافت این واقعیت است او را گریان و ناراحت می‌نماید…….حدود 30 ثانیه

 33. با سلام…اگر برای شما زحمتی ندارد لطف کنید و تحلیل داستانکی که پس از مشاهده ی تصویر نوشته ام را بفرمایید. با سپاس

 34. زندگی این زن و مرد کاملا عادی است، هر دو شاغل هستند و زندگی نسبتا خوبی دارند، تنها زمانی که می توانند با هم بگذرانند شبها است. هر دو به یک اندازه خسته هستند، ولی مرد موفق نمی شود خستگی خود را پنهان کند.. مرد هر شب زود به خواب می رود ، و قادر نیست زمانی را برای همسر خود قرار دهد. زن احساس تنهایی شدیدی می کند، هر شب بعد از اینکه همسرش به خواب می رود، بدون اینکه او را بیدار کند گریه اش را آرام سر می دهد، یک شب که مرد با صدای نفسهای تند گریه ی زن بیدار می شود شوکه می شود، سعی می کند علت را بداند. اما زن می داند چنین علتی قابل گفتن به مردش نیست.. چه بگوید؟

 35. من در اولین نگاه یک نوع پشیمانی و سرخوردگی از زن جوان به ذهنم رسید که با دیدن مرد جوان روی تخت قتل مرد توسط زن به ذهنم رسید. ولی هرچند در نگاههای بعدی میبینم اشتباه میکنم.

 36. زنی که بعد از رابطه جنسی
  احساس می کند که شوهرش به روح او توجهی ندارد و نوازشی نمی شود
  زن به شدت مرد را دوست دارد و از اینکه تن به سکس داده پشیمون می باشد

 37. تصویر زنی که همسرش رو خیلی دوست داره ولی متاسفانه شوهرش سخت مریضه و زن برای اینکه شوهرش اشکاشا نبینه داره آهسته گریه می کنه .در یک لحظه به ذهنم رسید.

 38. با سلام خدمت مدیریت سایت
  من راجع به مطلب بالا یک گذاشتم مثل اینکه درج نشده است اگر برایتان مقدور است رسیدگی بفرمایید
  با تشکر

 39. درنگاه اول حس کردم زنیه ک شوهرش رو خیلی بی خیال کنار معشوقه اش می بینه ینی ی جورایی حس خاصی هم ب معشوقه اش نداره و زنه م چشماشو گرفته انگار که نمیخاد همچین چیزی رو قبول کنه و ببینه و براش چاره ای پیدا کنه

 40. در نگاه اول: مرد خسته و بی اعتنا روی تخت در حال استراحت است و به خواب رفته در صورتی که زن به محبت همسرش نیاز دارد، شب است و بی توجهی همسر باعث می شود که زن احساس تنهایی کند و با گریه به سمت در اتاق میرود تا به سوی آشپزخانه رود و با نوشیدن لیوانی آب سرد خود را آرام کند …

 41. زنی پس از چندین ساعت کار شب به خانه برمی گردد. خانه تاریک و ساکت است و
  وقتی چراغ را روشن میکند مشاهده می کند که شوهرش با زنی دیگر در بستر خوابیده اند.
  زن چراغ را خاموش میکند و در سکوت گریه.

 42. زن و مردی که عاشق هم بودند. مرد از شدت بیماری فوت کرده است و زن نیز بخاطر نداشتن توان مالی نتوانسته برای معشوق خود کاری انجام دهد و حالا از فراق وی میگرید . مرد با دنیا وداع کرده و در آرامش ابدی بسر میبرد.

 43. مرد خشن. دعوا راه انداخته. سر موضوعی نه چندان مهم. که با دستاویز به اون، مرد به نوعی تنش هاشو خالی میکنه و برتریشو به رخ میکشه. ولی تنهاست. زن غمگین. چاره ای نداره.

 44. از زندگی با این مرد و سرکوب کردن آرزوهای خودش خسته ست مردی که هیچ اهمیتی به همسرش نمیده ولی هیچ پناهی نداره
  در عین حال میخواد که آزاد بشه 2 دقیقه

 45. مردی که احساسات همسرش را جریحه دار کرده و با هم بحث داشتن. زنی که در خلوت خودش برای بدبختیاش گریه میکنه.
  اومده بیرون در گریه میکنه تا اون نبیندش. شاید چون براش اهمیتی نداره.

 46. مردی در تخت خواب دراز کشیده و زنش در حالیکه گریه می کند در حال خارج شدن از اتاق می باشد.
  ممکن است گریه زن از بیماری باشد که شوهرش دارد. نه مثل ینکه شوهرش از بیماری مرده که او این گونه گریان است. حالت دراز کشیدن مرد شبیه به حالتی است که فردی بی حال است و غش کرده. پس می توان دو حالت در نظر گرفت. اینکه مرد به خواب عمیقی فرو رفته و زن از اینکه او تا این حد به او بی اعتنا بوده گریه می کند و حالت دوم اینکه مرد مرده باشد و زن برای همین گریه می کند. ولی چرا زن دست در دستگیره در دارد و می خواهد اتاق را ترک کند؟
  از انجایی که پتوی اناها نصف تنه مرد قرار دارد به احتمال خیلی زیاد مرد بیخیال به خواب عمیق و خوبی رفته و زن از این حالت وی شکایت دارد و گریان و ناراحت است و می خواهد اتاق را ترک کند. یا شاید مرد هم با او قهر کرده! در تصویر چشمان مرد دیده نمی شود این احتمال هم وجود دارد.
  حدود 5 دقیقه طول کشید.

 47. زنه نصف شب پا شده بره توالت. خواب آلوده و تلو تلو خوران نزدیک در که رسیده خمیازه کشیده واسه همین یه دستش رو گذاشته جلوی دهنش و چشماش رو میماله و با یه دستش هم دستگیره در رو گرفته
  حدود پنج دقیقه

 48. این زنو مرد بسیار رابطه عمیق و عالی داشتند ولی زن چندوقتی متوجه شده مرد با ی زن دیگه رابطه داره. زن شبهای متوالی که با دیر اومدن مردش کنار اومده و هیچی نگفته اما امشب دیگه طاقت نیاورده در حالی که مردش که خیلی زود هم خوابش برده از رخت خواب اومده بیرون و گریه میکنه
  در ضمن اگه بخواین از روش فیلمنامه هم مییینوییسما

 49. من فک میکنم اونا زن وشوهرن زن احتیاج به توجه و نوازش همسرش داشته.شایدم خیلی منتظر این لحظه بوده که همسرش بیاد سراغش وخودشو اماده کرده ولی همسرش فقط به خاطر سکس اومده سراغش والانم که کارش تموم شده گرفته خوابیده وبه زنش توجه نکرده و این واقعا ناراحت کننده است.

 50. اين زني است كه شوهرش را در همين لحظه از دست داده. به نظرم حالش زياد خوب نيست واسه همين دستشو به در گرفته داره از دستگيره در واسه ايستادن كمك مي گيره فكر مي كنم همزمان با گريه اش داره با خدا حرف ميزنه. شوهرش زخمي شده و مرده…

 51. داستانم رو نوشتم و خیلی زود هم پاکش کردم. چون حس کردم دارم خودم رو می نویسم.زنی مثل خودم و هیچ چیز تا این حد پنهان کردنی نبود

 52. زني كه شوهرش بيماري سختي داشته و مدتي عاشقانه ازش مراقبت كرده و حالا شوهرش فوت كرده و زن خيلي ناراحت بعد از ديدن فوت شوهرش گريان از اتاق خارج ميشده… مدت 2 الي 3 ثانيه

 53. زني كه از طرف عشقش مورد خيانت قرار گرفته يا اينكه با كسي كه دوسش نداره بوده و احساس نا خوب غم ، خيانت به احساس ،تنهايي ،سرخوردگي ،دوس نداشته شدن دار ه انگا ر ته دنيا شده واسش

 54. زني كه از غصه ي بيماري همسرش كه دوسش داره گريه ميكنه.چون نميتونه اونو تو اين حال ببينه. اما اينكارو جلوي همسرش نميكنه تا انر‍ژي منفي بگير.جلوش لبخند ميزنه و فيلم بازي ميكنه
  2،3 ثانيه

 55. با سلام
  من تقریبا چند ثانیه به عکس نگاه کردم و تصورم این بود که این زن وقتی وارد اتاق میشه میبینه که همسرش بی حرکت روی تخت دراز کشیده گمان میکنه که اون خوابیده وقتی نزدیکش میشه و باهاش صحبت میکنه میبینه که اون هیچ حرکتی نداره هی صداش میکنه سعی میکنه از تنفس مصنوعی استفاده کنه ولی بی فایده است و از دستش کاری برنمیاد با نا امیدی و گریه از اتاق میاد بیرون.

 56. سلام ….. من تاتصویررو دیدم به این فکر کردم که مرد بیمارهست وخانمشون از این بابت ناراحت ونگرانه ودوست داره همسرش زود سلامتیشو یدست بیاره …..حدودا10 ثانیه طول کشید ذ اززمان دیدن تصویر تا نوشتن داستان

 57. مرد بر اثر یک بیماری فوت شده و همسرش دچار غم و درد حاصل از این واقعه است.او با اندوه و درحالی که نمی تواند صحنه ای را که میبیند تحمل نمیاد ناباورانه و با دنیای از اندوه اتاق را ترک می کند. من بعد از این باید مسیر زندگی را تنها و بدون یار زندگیش طی کند و سرنوشت نامعلومی در پیش روی اوست. او حس می کند که دیگر نمی تواند با مرد دیگری باشد و حتی اگر کسی سر راه او قرار گیرد برای او همسر اولش نخواهد بود.قلب او به شدت شکسته است و اندوه غیرقابل وصفی او را فراگرفته است و دنیا درچشمان او رنگ باخته و ارزش خود را از دست داده است. اما معلوم نیست که تقدیر چگونه با او روبه رو شود…شاید این درد را گذر زمان و یا رویدادهایی غیرقابل پیش بینی پاک کنند…کسی آینده را ندیده است…اما امروز او چهره ی زشت دنیا را باتمام وجود می بیند…
  ممنون میشم تفسیرشو برام ایمیل کنید.

 58. مرد بد اخلاقه. ازون مردا که معلوم نیست کسی رو دوست دارن یا نه و اگه دوست دارن به چی میگن دوست داشتن.
  حالا این مرد مریض شده.
  زن بیچاره دوستش داره. و از این دوست داشتن سرخورده است. یه حس چندگانه: دوستش داره، ازش آزرده است، داره از دستش میده …

 59. دختری که از پدر مریضش نگهداری میکنه ولی دکترا گفتن اون به زودی میمیره حالا دختر تنها برای غمه دردناکی که همه وجودشو گرفته گریه میکنه …….برای همه بدشانسی های زندگیش وسختی هایی که ناخواسته مجبور شده توی زندگیش باشن……چرا باید زندگی انقدر سخت باشه براش این چیزیه که مرحمی جز اشک براش پیدا نمیکنه……..

 60. به نظر من زن از دست مرد ناراحت است و بروز نمی دهد و به صورت پنهانی گریه می کند و شوهر از این قضیه خبر دار نمی باشد و بی توجه نسبت به همسرش می باشد.

 61. اولین چیزی که تو ذهنم اومد این بود که شوهرش مرده و زنه ناراحت و پشیمونه، شاید طی یک مشاجره و رخ دادن یک اتفاق غیر عمدی شوهرش رو کشته باشه.

 62. زنی است که همسرش را دقایقی قبل از دست داده و از شدت غم گریه می کند و نمی داند بعد از خروج از اتاق به فرزندش چه بگوید!

 63. به نظر من زن از دست شوهرش خیلی داره عذاب میکشه چون شوهرش اصلا به فکر زندگیش نیست و فقط داره خوش گذرونی میکنه

 64. زنیه که تازه سک/سکش تموم شده ولی از سک/سش راضی نیست لذت نبرده چون شوهرش فقط فکر لذت خودشه شوهره ولی لذتشو برده اون ادم خودخواهیه……. به محض اینکه از سر کار اومده رفته سراغه سکس

 65. زنی که شوهرش بدون توجه به او شاید به دلیل مستی و بی بندو باریهای اخلاقی گریه می کند.

 66. یه میل فرستادم درباره علائق جنسی خواستگارم برام فرستادید که شاید مازوخیسته . اینو از کجا تشخیص بدم ؟؟چی بپرسم؟ البته یه بار بهم گف سرورم گفتم نگو دیگه نگف. یا بهش گفتم من از پا خوشم نمیاد اصرار نکرد . لطفا بکید چی بپرسم ازش

 67. داستان زوجي است كه زن بي نهايت به مرد علاقه مند است اما مرد ناخواسته به او بي توجه است چون او هم زماني بي نهايت به زن علاقه مند بوده اما حالا به دليل مشكلات فروان ذهني و روحي و زندگي نمي تواند مانند سابق به او عشق بورزد و زن با همه ي تلاشي كه مي كند حس مي كند نمي تواند محبت مرد را سمت خود جلب كند و احساس مي كند او را ديگر دوست ندارد و تنها از همين مسئله رنج مي برد اما نااميد نمي شود چون نمي تواند از مرد دل بكند ، ٢ يا ٣ دقيقه طول كشيد نوشتم فقط ١٠ ثانيه به تصوير نگاه كردم و اينها به ذهنم رسيد

 68. زنی که مدت هاست همسرش بیمار است و حالا وارد اتاق شده وهمسرش رو در بستر مرگ میبینه

 69. زنه شوهرش با بالش خفه کرده از بس دلش پره حالا بغض سنگینشو شکسته حالا راحت گریه میکنه
  شایدم
  باز مثل هر شب زنه تا اومد پیش شوهرش بخوابه صدای خرناس خروپرفشو شنیده واز بی توجهیش گریه میکنه!!!!!!!!

 70. زن و مرد با هم در اتاق خواب دعوا کردند و زن هم از دست شوهرش خیلی رنجیده و ناراحت است و احساس میکند که شوهرش او را دوست ندارد و مرد هم بعد از دعوا با خانمش روی تخت دراز کشیده و به دعوا کردن با خانمش فکر میکنه ولی چیزی که در این عکس بیشتر احساس کردم خانم در این زندگی بیشتر رنج میکشد.
  مدت زمان:2دقیقه

 71. سلام به همه فقط یه چیز روبگم وبرم برای خیلی ها سک/.س فقط یه نیاز حیوانی هست وازش فقط انتظار لذت جسمی رودارن وبرای خیلی ها از جمله خود من سک/.س نه تنها یه نیاز جسمی هستش بلکه مهمتر ازاون یه نیاز عاطفی وروانی هستش که بدون اون نه تنها ازش لذت نمیبرم بلکه ازش بیزارم سک/.س بدون عطفه بدون دوستداشتن طرف مقابل یعنی هیچ وبیشتر مایه عذابه تا لذت

 72. زندگی همیشه هم تلخ نیست پستی و بلندی در همه مراحل زندگی هست باید نگاهمون رو در مورد این قضیه عوض کنیم که همیشه فکرمون دنبال خیانت و بد بینی نباشه
  دنیا همیشه هم بد نیست
  شاید برای یکی از دوستان زن اتفاقی افتاده و برای اینکه شوهرش نگران نشه بعد از اطمینان ازینکه همسرش به خواب رفته گریه می کنه شاید شوهرش خیلی دوستش داره و از غمش، ناراحت میشه و زن هم اینو می دونه

 73. سلام بنظرم مرد یک بیماری سخت داشته که همسرش مدتهای زیادی بافداکاری ازش مراقبت میکنه اما سرانجام شوهرش رو از دست میده من حدود یک دقیقه فکر کردم

 74. این تا لحظات آخر با شوهرش بود و وقتی جون داد از اتاق اومده بیرون ولی پاش نمیکشه بره بغضش هم امانش نمیده
  حالا لطفا منو روانشناسی کنید

 75. مردی که مرده وزنی که ناراحته وخودش رو مقصر در مرگ مرد میدانه.تاریک بودن سایه روشن نشانه غم شدیده،قبل از این اتفاق باهم تو تخت بودن.زمان عکس روزه چون پنجره روشنه واین معنی رهایی رو از غم اون اتاق داره.البته بهم علاقه زیادی داشتن

 76. زنی که از بیخیالی مردش و هرشب داستان داشتنشان ناراحت شده و به گریه کردن پناه آورده

 77. من یک زن می بینم که از فرد بیمار حمایت نکرده بود و وقتی می میرد دچار عذاب وجدان می شود.

 78. با سلام
  من از اين تصوير اين را درك كردم:
  بحثي بين زن و شوهر اتفاق افتاده و شوهر با خونسردي خوابيده است و همسرش ناراحت و گريه ميكند
  ولي واقعا اين كه حق با چه كسي بوده را نميشه فهميد
  اينكه بايد قبول كرد بعضي از خانمها بي دليل غر ميزنند ناراحت ميشوند و …

 79. همسر این زن بخاطر یک بیماری لا علاج فوت کرده و زن از مرگ همسرش شدیدا ناراحته چون خیلی فقیراند و زن درآمد دیگه ای نداره.
  کلا یک دقیقه طول کشید.

 80. سلام
  شوهره دیر اومده خونه و به همشرش کم محلی میکند و زن از دست شوهر شدیدا ناراحت است.
  مدت زمان1 دقیقه

 81. سلام
  زن زودتر از همیشه به منزل بر میگرده. در اتاق رو که باز میکنه همسرش رو میبینه که با زن دیگری روی تخت به خواب رفته. البته اون خانمه پشت دیواره تو عکس دیده نمیشه :)
  خب طبیعتا دلش شکسته

  داستان بعدی که به ذهنم میاد بی تفاوتی یک مرد به همسرش هست
  3 دیقه طول کشید از دیدن تا نوشتن

 82. در طول 1 دقیقه این داستان به ذهنم رسید . مرد یک افسر پلیس هست که تیر خورده و در تخت خوابش خوابیده . همسر وی که بسیار اورادوست دارد بعد از حادثه و آوردن همسرش به خانه توسط دوستانش تازه به این حادثه پی میبرد . اکنون پشت در اتاق در حال گریه کردن برای همسرش است .

 83. زنی که انتظار محبت و هم صحبتی شوهر خود و خوابیدن کنار او را دارد ولی شوهر او بی توجه در بستر خوابیده است.زن نیز از روی احساس تنهایی از اتاق بیرون امده و گریه میکند.

 84. in zano mard rabeteye khubi nadarand.va ravabeteshan sard ast. va mard alagheye ziadi be goftogoo nadarad.va gahi ke mard niaze jensi peida mikonad kami sohbat karde va az zan mikhahad ke ba vey amizesh konad. zan niz be nachar tandade amma ba narahat va bogh be sajhti be khab miravad. ba zadane nure aftab az khab bidar shode va ba negah be mardash ke bikhial khabide az otagh birun amade va be dard hayash migeryad ke ba chenin mardi hargees emkane aramesh va khoshbakhtiye zan nakhahad bud. va in zendegiye hamishegiye zan ast.

 85. باسلام.

  داستانی که من تصور می کنم.

  زنی رو می بینم که به همسر ساده ش خیانت کرده والان عذاب وجدان داره و شرمنده از کاری که کرده . و می خواد همسرشو ترک کنه از روی اجبار وجدان…

 86. زن بعد از اولین رابطه ی جنسی که با مرد داشته احساس شرم دارد و این چنین بی حال و هم متاسف است. حالت مرد اصلا به حالت مردن نیست!‍ مرد بس از یک مستی و شور بسیار به خوابی لذت بخش فرو رفته است! البته بایان داستان خوب است. اگرچه سایه های تیره در تصویر نمود دارند و به خصوص سایه ی سیاه زن بر دیوار می تواند نشانی از تیرگی حاکم داشته باشد اما باز بودن بنجره و احساس نسیم ملایم و نور نسبتا متعادل بازتاب لحظه های خو در اینده است!

 87. دختر جوانی که وارد اتاق پدر جوانش می شود و میبیند بدر مهربان او از پیشش رفته و از اتاق بیرون می اید و به حال خود و تمام دخترانی که یتیم هستند زار میزند و هق هقش بلند می شود

 88. یعنی ازهم دورن درحالی ک دارن از هم دوربودنشون زجر میکشن
  یعنی ازبس دل همو شکوندن ازهمدیگه بدشون میاد درحالی ک عاشق هم هستن
  یعنی فک میکنن کار از کار گذشته اما دنبال ی امید هستن ک باز ب روزای خوبشون برگردن
  زندگیشون پر از ای کاش شده اما اگه بخوان میتونن رندگیشون بهتر بشه اونا از کرده هاشون خیلی پشیمونن الان مطمئنم تو دلشون میگن کاش ی ساعتی بود مارو ب روزای اول بلکه چند ساعت پیش بردونه تا دیوارایی ک پشت سرمون خراب کردیم رو نگه داریم حتی محکمتر کنیم
  این چیزیه ک چشمم دیده و دلم و عقلم تجزیه و تحلیل کرده و دستم اینارو نوشته

 89. be nazaram mard ghabl az khabidan,chizi be zan gofte ke narahatesh karde,bvali zan oon moghe be rooye khodesh nayavorde,va hala ke mard khabide dare ba gerye khodesho aroom mikone

 90. زن با همسرش مشکلات ارتباطی دارد. بسیار آزرده است اما امکان جدایی از این مرد برایش وجود ندارد. مرد بسیار خودخواه به نظر زن میرسد. او زن را مجبور به انجام رابطه جنسی می کند. پس از انجام کار مرد به خواب می رود و زن با افسردگی و اندوه ناشی از خرد شدن غرورش از اتاق خارج می شود و در حال گریه آرزو می کند کاش راه فراری وجود داشت اما ته دل می داند تا آخر عمر مجبور به تحمل این زندگی خواهد بود. (زمان تقریبی 4 دقیقه)

 91. در اولین نگاه مشکل از خانم هست نه آقا. اون بنده خدا که براحتی خوابیده ولی هر چی هست زیر سر خانم هست و اونه که به شوهرش خیانت کرده نه آقا.زن هایی که شوهرشان خیانت می کنند براحتی تن به
  گریه نمی دن به فکر راه حل اند.40 ثانیه طول کشید

 92. همسر این زن به شدت بیمار است و زن از این موضوع خیلی آزرده خاطر است و از این که کاری از دستش بر نمیاد تا برای همسرش انجام بده ناراحت است.

 93. مرادی دوست

  زنی که تا آخرین لحظه در کنار همسرش که در بستر بیماری فوت کرده وفادارانه مانده است و اکنون از مرگ همسرش غمگین است

 94. زنی که همسرش هر شب مست به خانه برمیگردد و هیچ توجهی به او ندارد.
  زن همسرش را خیلی دوست دارد برای همین نمیتواند او را ترک کند اما از این وضعیت خسته شده و چاره ای جز خود خوری و گریه ندارد :(

 95. زنه بعد از کلی انتظار با شوهری بی احساس و دل زده رو به رو میشه و در نهایت احساس شکست و نا امیدی و گریه. 1مین بیشتر طول نکشید.

 96. از اتاق بیرون آمد. دیگر فایده ای نداشت. دیدن دوباره ی آن صحنه قلبش را به درد می آورد. با وجود آن که عاشقانه از او مراقبت کرده بود او را از دست داد. پس از اتاق بیرون آمد و چهره اش را با دستش پوشاند. او مرده بود. زمان هایی که با هم گذرانده بودند به یادش آمد. حالا انگار فیلمی را برایش به نمایش در می آوردند. این انصاف نبود ولی رخ داده بود و کاری از دستش بر نمی آمد. پس به پایین رفت تا دیگران را خبر کند. حدود ۶ دقیقه

 97. بعد از نزدیکی خانوم واقا خانمه هنوز ارضا نشده ولی اقاهه خواش برده گریه خانومه از این جهت میباشد

 98. خانمه از خواب بیدار شده لامپ رو روشن کرده ولی نور زیاد لامپ چشماش رو اذیت کرده.

 99. مرد پس از گذراندن یک روز کاری پر مشغله به خانه امد و به اتاق رفت تا استراحت کند.همسرش رفت کنار شوهرش و تا زمانی که به خواب برود کنار شوهرش نشسته بود تا خستگی از تن شوهرش در بره. بعد از خوابیدن شوهر زن اتاق را ترک داشت میکرد که چون یهو بلند شده بود سرش چند لحظه ای گیج رفت.وایستاد تا حالش خوب شود

 100. یک زن که دستش به دیوار و دست دیگرش روی صورتش ایت و یک مرد که روی تخت دراز کشیده و یک پایش اویزون از تخت است

 101. یه خانم که شوهرش مریضه داره میمیره وخانمه اومده بیرون اتاق که شوهرش گریشو نبینه وداره گریه میکنه

 102. اولا سایه زن خیلی عجیبه چطوری این سایه رو به پایینه در صورتی که پنجره باید مقابلش باشه،دوما اگر توجه کنید در باز شده ، دستگیره هم به گونه ای که در دیگری هست پس زن داره دری دیگه رو باز میکنه،
  احتمال دیگه با توجه به نور و سایه ی و چشم زن ، اینکه زن داره لامپ رو روشن میکنه و چشمش رو نور زده و چشمش رو گرفته.

 103. زن به خاطر فقر با شوهرش ازدواج کرده وحالا پس از بیست سال می بیند که شوهرش او را درک نمی کند.بیاد عشق اولش که نتوانست بخاطر بی چیزی با او ازدواج کند گریه می کند و شاید فکر می کند که عشق اولش هم حالا بیادش گریه می کند

 104. مردی که روی تخت دراز کشیده الکلی و مست است و زنش رو کتک زده و حالا دراز کشیده و داره غر میزنه و زن هم اومده بیرون داره گریه می کنه و دعا می کنه که خدا کمک کنه مرد دست از این کارا بر داره سر به راه بشه

 105. اول احساس غم. زنی که داره گریه میکنه.اول به چشم میاد بعد چشمم به داخل اتاق کشیده میشه بعد احساس شک و ناامنی بهم دست میده.

 106. اول عکس زن غمین رو دیدم که بخاطر بیماری طرف ناراحت هست ولی بعد فکر کردم که شاید بخاطر این ناراحت هست که بهش تعرض شده

 107. یک زن ک تسلیم شهوتش شده یعد احساس پشیمانی میکنه و دور از چشم مرد خودشو سرزنش میکنه و در حقیقت عاشق یکی دیگه هستش…

 108. زن هیچوقت در زندگی با مردش ارضا نشده پس سعی داره یه كم به خودش فك كنه هر چند شرمسار از این فكر است ولی دل به دریا میزند در را باز می كند تا به خواسته های فراموش شدش توجه كند………و لذت را تجربه كند

 109. چه زود دیر میشود…
  ببخش خرج درمانت بسی فراتر از توانم بود
  کاش تو بودی ولی رفتی…. چقدر زود
  ببخش همه دارایی ام باز هم کم بود
  ای کاش و صد ای کاش دستی همدمم بود
  دردم یکی دو تا نبود اما تو بودی
  این بهترین دلیل برای بودنم بود
  دیگر چراغ خانه مان نوری ندارد
  یک زن بدون مرد هیچ زوری ندارد

 110. آیدین-کرمان

  تخت 1 نفره-
  مرد با لباس بیرونی و رسمی روی تخت –
  موهای زن شلخته و باز نیست –
  ابعاد اتاق با توجه به ابعاد تخت نشان دهنده یک اتاق کوچک است –
  (طریقه و نوع گذاشتن بالشت زیر سر مرد ” شبیه” به افراد بیمار هست)
  دلیل حالت روحی و روانی زن به داخل اتاق مربوط اما نامشخص هست.
  اتاق کامل دیده نمیشه و از داخلش اطلاعات کاملی در اختیار نیست.
  در واقع نمیشه قضاوت کرد.

 111. این زن عاشق شوهرشه ولی نمیتونه از فکر اون پسری که قبلا دوسش داشته در بیاد اون خودشو سرزنش میکنه که نباید در حق شوهرش چنین کاری کنه چون شوهرش خیلی دوسش داره و خیلی زحمت میکشه واسه زندگیشون.اون نمیخواد دل شوهرش بشکنه.اما با این احساس کلنجار میره که چرا باید خواب اون پسر رو ببینه.و نصف شب بیدار شه.چرا همش اون پسره تو ذهنشه.اون عاشق شوهرش بوده و با عشق باهاش ازدواج کرده.چرا؟

 112. زنه ناراحته و درحالی که اهسته گریه میکنه تا شوهرش بیدار نشه میره بیرون
  فک کنم از دست مرده ناراحته
  شاید از دست بی توجهی های مرده است که ناراحته
  اینکه شوهرش بیتفاوت خوابیده و این دلش شکسته و داره گریه میکنه و شوهرش حتی متوجه این ناراحتیش نشده
  از اینکه زندگیش به این نقطه رسیده گریه میکنه و کلی چرا و شایدهایی که ممکنه تو ذهنش به عنوان شک بیاد ترسیده و ناراحته و بغضش ترکید
  از این همه سردرگمی و بی ارزش شدن زندگیه زناشوییشون و اینکه نمیدونه چهکار کنه حتی شک داره دیگه این مرد ارزش تلاش کردن داره یا نه و ایا خطایی کرده نسبت به این زن یا نه
  داره عذاب میکشه و گریه میکنه.

 113. هومن دلفانی

  به نظر نمیرسه که زن و شوهر باشن . چون تخت یکنفره به نظر میرسد . اما آنچه مسلمه اینه که زن چشمش را از شدت روشنایی لامپ پس از کلید زدن نگرفته چون از پنجره ها معلومه که هوا روشنه . شاید موقع خروج از اطاق سرگیجه گرفته یا نگران آینده مرد ( یا بیمار یا سفر یا محکومیت … ) است . چون اکنون که مرد با آرامش خوابیده .

 114. به نظر من اون آقا و خانوم شب تا صبح با هم بودن و خوشحال بودن الانم صبح زوده و خانم چشاش خوابه و داره درو باز ميكنه بره براى شوهرش صبحونه درست كنه، زن زندگيه هيچيش نيست ، گريه نميكنه چشاش خستس فقط ميخواد قبل از اينكه شوهرش بيدار شه سوپرايزش كنه

 115. به نظر من مرد به درخواست زنش بی توجهی کرده و در کمال اسودگی خوابیده و زن که به نیاز یا درخواستش توجه نشده ناراحته با گریه داره اتاق رو ترک می کنه

 116. در چند ثانیه اول این فکر به ذهنم خطور کرد:
  زن از لحاظ جنسی به شوهرش نیاز داره. اما شوهره مثل خرس خوابیده و اهمیتی به نیاز های زن نمیده. و زن به هر دلیلی نمیتونه نیازشو با شوهرش درمیون بزاره و واسه همین ناراحته.
  اما ممکن دلایل مختلفی داشته باشه، این تخت ممکنه دو نفره باشه و کنارش زن دیگه ای خوابیده باشه. یا شوهر زن حال وخیمی داشته باشه…

 117. در تصویر زنی دیده می شود که از مستی و بی مسئولیتی مردش نسبت به زندگی شان ناراحت است…مردی که توجهی به زندگی نداره …مردی که وقتی بالباس بیرون توی تخت خواب خوابش برده یعنی خیالی براش نیست که فردا چه ساعتی بایدبیداربشه وبره سرکار…یابراش خیالی نیست چه جورمیخواد جوابگوی نیازهای همسرش وتامین مخارج زندگی خودش وهمسرش باشه …زن توی عکسم به نظرم زنی هستش که خانواده ای نداره که بتونه مشکل دائم الخمربودن همسرش رو باهاشون درمیون بگذاره وکمکی برای حل این مشکل ازشون بخواد یا اگر هم خانواده ای داره نمیخواد آبرو ویا اعتبارهمسرش روجلوشون ازبین ببره…امان ازمردبی خیال …اینجور مردها زنشون رو اززندگی بیزارمیکنن ومدام زندگیشون پر ازاسترس واضطراب هستش…6یا 7 دقیقه نگاه کردم…ولی توی یک دقیقه اول تنهایی وبی پناهی زن رواحساس کردم.

 118. زنی که همیشه مورد بی مهری همسرش قرار داشته.او همواره سعی در داشتن یک رابطه عاطفی با همسرش داشته ولی همه تلاش های او به دلیل شخصیت مریض، خشک و غیر منعطف همسرش بی نتیجه بوده است.و حالا بعد از سال ها بی توجهی و بی مهری خسته و غمگین است اما هیچ کاری نمی تواند انجام دهد چون او ….رها

 119. مای بود که به آغوش شک کرده بود دردل مدام دعا میخواند که افکار او باطل باشد دیگر طاقت نیاورد و شروع به گشتن جیب او کرد خدای من چی میبینم نمیتونه اینجوری باشه پس درست چرا دنیا در زیر پاهایش استقامت وزن او را نداشت صدای خورد شدن استخوان هایش را میتوانست شنید دنیا تیره تا شده بود آخر مگر میشود امید او نا امید شده بود مگه چی کم داشت چرا آخه چرا دیگر چه باید میکردم که نکردم

 120. ب نظر میرسه زنیه ک همسرش تازه مرده باوجود همه ی بدیایی ک مرده بهش کرده بود ولی تنها پناهش بود.الان پناهشو از دست داده.مرد خشنی بوده زنه ب خاطر اینکه تنها شده خیلی ناراحته درسته مرده اذیتش میکرده ولی زنه دوستش داشته

 121. مرد خيلى راحت خوابيده. يا بسيار خسته ست يا از شدت بى نيازى اش به زن . يعنى شايد از طرف شخص ديگرى نيازش تامين شده که با لباس و بدون احساس اينکه همسرش کنارش نيست به خواب رفته . من حتى صداى خر و پفش رو هم مى تونم بشنوم. زن از موضوعى ناراحته . آرام گريه مى کنه چون مايل نيس مرد بفهمه که اون ناراحته احتمالا چون علت ناراحتيش همون مرده و نمى خواد که مورد سوالى قرار بگيره که پاسخش شکسته شدنه غرورشه .با اينکه پنجره روشنه اما من حس کردم که بايد شب باشه. اين زن عاشقه و مرد نيست. زن از شکست واهمه داره و مرد از بودن و موندن زن مطمئنه.
  اين نوشته را در 11 دقيقه نوشتم.

 122. زن وشوهری که زن علیرغم مراقبت هایش شوهرش از دنیا میرود و زن دل شکسته از این اتفاق و و وضعیت ناشناخته ای که در انتظارش است مستاصل ل با این غم رو برو شده است .

 123. این تصویر زنی رو نشون میده که وقتی میخواسته بخوابه چیزی در چشمش میره مجبور به ترک اتاق میشه ( کمتر از 30 ثانیه )

 124. درود بر شما.اولین بار که نگاهم به عکس افتاد عکس زنی رو دیدم که از این که همسرش نمیتواند غرایض جنسیش را ارضا کند در رنج است و به ناچتر یا درکنارش می خوابد و یا اورا ترک می کند
  ولی برای بار دوم عکی رو مشاهده کردم تصویر زنی رو دیدم که شوهرش را درحال مرگ دید واورا ترک میند
  برای بار سوم عکسی رو مشاهده کردم که زنه باس به زور بره با کسی که دوستش ندارد و متاسفانه همسرش هم هست و از بودنش رنج می برد هم خواب باش

 125. زنی که خواسته پیش شوهرش بره، اما اونو کنار یه زن دیگه(تو قسمتی از تخت که دیده نمیشه:|) میبینه و میفهمه با وجود عشقی که به پای شوهرش ریخته، بهش خیانت شده…

 126. زنی که مطلقه است و با یه مردی که خیلی هم دوستش نداشته رابطه جنسی برقرار کرده مرده الان عین خرس گرفته خوابیده ولی زنه بخاطر اینکارش دچار افسردگی شده و گریه میکنه که چرا با این مرد سکس داشته ، اخرش خانمه توبه میکنه که دیگه اینکارو تکرار نکنه ولی احتمالن بازم اینکارو بکنه چون زن جوونی هست و نیاز شدیدی به همدم داره!

  فکر کنم بس باشه داستانم

 127. مرد از شدت سختی و نا امیدی دست به خودکشی زده و همسرش با دیدن این صحنه شوکه شده و گریه میکند…

 128. 1.شاید مرده داشته خود ارضایی می کرده و زنه فهمیده و ناراحت شده یا 2.مرده با زن دیگری رو تخت در ارتباط بوده 3.یا اینکه مرده مرده 4.یا اینکه مست کرده بوده و زنه نازاحت شده 5.یا اینکه زنه خودشو برای مرده خوشگل کرده بوده و دامن پوشیده وشرتشو در آورده از زیر وچونکه می بینه مرده خوابه الکی گریه می کنه تا بیدارشه بیاد و اونو بکنه (دیگه ذهنم کلماتش اینحوریه بی ادبی ) 5.زنه خسته شده از بی خیالی مرده و داره برای بد بختیش واین همه مشکل گریه می کنه .6.شاید داره درو باز می کنه فرار کنه {فیلمایی که دیدم و زندگی آشنایانم و خودم خیلی تاثیر گذاشته اما بیشتر این مور د اولی فکر کنم بیشتر منو برای خودم لو داد

 129. این زن نصفه شب ازخاب بیدارمیشه.ازرخت خاب بیرون میادوتنهاگریه میکنه.تنهای تنها.چون مشکلش اینه که قبل ازازدواجش عاشق مرددیگه ای بوده وبهش نرسیده.وفک کرده ک بهرحال نمیتونه خودشوبکشه .مجبوره ب زندگی ادامه بده ..یه روزم بامرددیگه ای ازدواج کنه..ولی وقتی زمان میگذره میفهمه این اون احساسی نیست ک بایدباشه.این درست نیست.این چیزی نیست که خوشحالش کنه.وحالاهیچ کاری نمیتونه بکنه.

 130. زنه با يكي ديگست ولي فقط داره زندگي مي كنه و عمرشو بدون هيچ عشقي تلف مي كنه چون دلش پيش كس ديگه اي گيره چون اگر پيش بهترين آدم دنيا هم زندگي كنه هميشه يكي توي فكرش هست كه اونو با تموم دنيا هم نميتونه عوض كنه.چون آدم فقط يك بار به طور واقعي عاشق ميشه بقيش يا هوسه يا دوست داشتن معمولي يا اين كه اگر دوباره عاشق بشه بين دو تا حس عشق و هوس گير ميكنه ولي كسي كه آدم واقعا عاشقش باشه هيچ وقت از يادش نميره ولي تا لحظه اي كه آخرين نفساي زندگيشو ميكشه به يادشه.

 131. مرد در اینجا توسط زنش کشته شده.به نظر میاد زنش به خاطر اینکه مرد دیگه ای رو دوست داشته و از شوهرش خوشش نمیومده و به خاطر مصرف قرص های افسردگی و خوردن الکل تو حال خودش نبوده و برای رسیدن به خواسته های خودش حاضر شده شوهرشو خفه کنه….و بعد که میفهمه چیکار کرده گریه و زاری میکنه و چراغارو خاموش میکنه و خونه رو ترک میکنه تا خودشو تسکین بده ……..

 132. داستان ترکیبی از عشق خیانت و قتل هست.دختر در حد جنون عاشق پسر هست،اما پسر بهش خیانت کرده،نه فقط با جنس مخالف،ی کار غیر قابل تحمل کرده،دختر به دلایلی مجبوره پسر رو بکشه.ی شب رویایی ترتیب میده برای اخرین بار با بیشترین عشق ممکن با پسر شب رو میگذرونه.وقتی پسر خوابش میبره چند ساعت تماشاش میکنه برای بار اخر تو خواب میبوسدش و بعد پسر رو میکشه.تمام لحظات اشک چشماشو پر کرده انقدر که همه چیز رو تار میبینه.وقتی پسر رو میکشه و سیر به چهره اون بعد از مرگش نگاه میکنه دوباره میبوسدش و درحالیکه در حد مرگ گریه میکنه به بیرون از خونه میدوه و خودش رو از بالای ی صخره روبه دریا که لی نهایت زیباست به پایین پرت میکنه.و روح پسر که منتظرش هست دست روح دختر رو میگی ه و با هم به سمت اسمون ابی که با نور درخشان شده پرواز میکنند.لی

 133. این زنه دیشب شوهرش مست اومده خونه وزده همه چیزو پکونده وبه زور هم….
  حالا هم رفته کپه مرگشو گذاشته زنه هم از درد میگرید
  جواب نمیدید؟؟؟؟؟

 134. زنه دیشب به همسرش خیانت کرده و حالا که بیدار شده پشیمونه و معشوقش هم بی خیال توی تخت خوابه خوابه

 135. زنی که از بالین همسرش گریان برمی خیزد و از اتاق بیرون می آید. زیرا همسرش حالش بد است

 136. تصویر یک زن رو نشون میده که ناراحته از اینکه شوهرش دائم الخمره و این خیلی تو زندگیش تاثیر داره و باعث رنجش زنه هست مرده هم اهمیت نمیده و مست میاد خونه و همش خوابه تو مستی به زندگی و زنش اهمیت نمیده

 137. زنی که با آرزوی ی زندگیرویایی ازدواج کرده…ولی با ی زندگی روبه رو شده که شوهرش به هر دلیلی ی آدم بازنده است که از ضعف به سمت مشروبات الکلی رفته و آخر شب هم مست بدون توجه به احساسات زن که از صبح انتظار شب رو میکشیده که یکم درک بشه خوابیده…حس میکنم این زن خیلی قوی و درون گرا و با مسولیت …چون حتی تو این وضعیت اجازه نمیده که همسرش متوجه ناراحتی و ضعفش بشه…هم به خاطر غرورش هم به خاطر اینکه هنوز امید به زندگیش داره و دوست نداره شوهرش متوجه بشه…از اینکه زن مرتب موقع خواب مطمینا هنوز دنبال زندگی رویایه…و از اول هم رابطه شون بر پایه احساس شکل نگرفتع

 138. ساعت ٢نيمه شب است.با صداي بلند كوبيده شدن چيزي ب در خانه سراسيمه از خواب پريدم و خودم را ب در رساندم.صداي همسرم را شناختم و در را باز كردم.با باز شدن در وزن همسرم ب روي من افتاد و در پي او بوي بد و زننده ي مشروب ب مشامم رسيد .با تمام تواني ك داشتم همسرم را ب تخت رساندم و رفتم ك چراغ را خاموش كنم.شايد ك چراغ زندگيم هم در اين شب خاموش ميشد
  :)

 139. این زن فهمیده که شوهرش معتاده و دیگه راهی برای جبرانش نیست
  اون بالاخره فهمیده که شوهرش چرا هر روز اونو می زنه و بخاطر این به فکر فرو رفته

 140. باقر رمزی باصر

  این تصویر بیانگر ناکامی در روابط زناشویی است که معمولا مردان به این باور نرسیده اند که باید از تپه شهوت و به ارگاسم رسیدن دیت به دست همسر خود باشند و در اواسط نزدیکی دست همسر خود را رها می کنند و معمولا زن در این مقوله ناکام میماند
  و این بحث یکی از مهمترین مباحثی است که در باره دوستی و معاشقه باید رعایت شود
  من احساس میکنم بسیاری از مشکلات روحی روانی و افسردگی ها از نقطه جنسی بروز میکند

 141. اون زن یه مشکلی داره والبته یه رابطه و نسبت نزدیکی با اون مرد ک رو تخت خوابیده داره انگار از چیزی ناراحته و گرنه دلیلی نداره که موقع خواب تخت خوابش رو ترک کنه چون داره به سمت در میره انگار میخواد اون مرد و اون محیط زندگی رو ترک کنه حالا به هر دلیلی و البته دلیلشم به تصویر مربوط نمیشه پس ذهنشه _

 142. زندگی که دچار مشکل شده و مرد دوستش نداره ولی اون انیدر وابسته است نمیتونه بره.حالا ام شب که مرده خوابه تصمیم‌میگیره بره و از منتی که‌مرد سرش میذاره و میگه دوستت ندارم خلاص‌بشه ولی انقور دوستش داره که نمیتونه بره.اشکاش از سر ناچاریه.یطرق دلش و یه طرف مردی که میگه دوستت ندارم و از سر ترحم باهاتم
  میشه تحلیل رو برام‌بفرستید؟

 143. از این که همسرش بیمار و داره رنج میکشه ناراحته و داروهاشو به همسرش داده اومده بیرون از اتاق به خاطرش رنجی که همسرش داره میکشه ناراحته و به خاطرش داره گریه میکنه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن