دانلود ۱۰۶ افزونه فروشگاه easy digital downloads

دانلود ۱۰۶ افزونه فروشگاه easy digital downloads

یک فراکاو از افزونه‌های متعددی در ۱۰ سال اخیر استفاده کرده است. از این پس برخی از این افزونه‌ها را که دسترسی برای ایرانیان به آن مشکل است را در یک‌فراکاو به اشتراک خواهم گذاشت. اگر وردپرسی باشید، حتما تا امروز بارها نام افزونه Easy Digital Downloads یا به اختصار edd به گوشتان خورده است. …

دانلود ۱۰۶ افزونه فروشگاه easy digital downloads ادامه نوشته »